{:nl}Aanvang Techniekcursus op 12 september{:}{:en}Start Technique course on 12 September{:}

{:nl}Omdat we na de vakantie toe zijn aan extra dansen, begint de techniekcursus één week eerder: aanstaande woensdag 12 september (19:00 – 20:00). Daarnaast krijg je deze extra les gratis, wat betekent dat je 11 lessen krijgt voor de prijs van 10! Je kunt je hier direct aanmelden!

De Techniekcursus is een cursus van S.D.V. AmsterDance voor dansers die willen werken aan hun techniek aan de hand van nieuwe variaties. Elke les komt een nieuwe variatie aan bod, waarbij speciale aandacht is voor de technische uitvoering ervan. De cursus is geschikt voor alle niveau’s, maar bouwt voort op de Beginnerscursus. Een basis danservaring wordt dus aangeraden!

Geïnteresseerd, maar nog geen danservaring? Kom dan diezelfde woensdag 12 september om 20:00 naar onze proefles voor beginners, of meld je direct aan via het USC (nieuw tabblad) voor de Beginnerscursus vanaf 19 september.{:}{:en}To compensate for the lack of dancing during the holidays, the Technique course starts one week earlier: this Wednesday 12 September (19:00 – 20:00). Not only that, but you also get this extra lesson for free, meaning that you get 11 lessons for the price of 10! You can register here right now!

The Technique course is a course by S.D.V. AmsterDance for dancers that want to work on their technique based on new variations. Each lesson you will learn a new variation, during which we pay special attention to its technical execution. The course is suitable for all levels, but builds on the Beginner course. A basic amount of dancing experience is recommended!

If you are interested, but have no dancing experience, make sure to join our trial lesson for beginners on that same Wednesday 12 September at 20:00, or immediately register via the USC (new tab) for the Beginner course starting on 19 September.{:}