Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Beginnerscursus en andere cursussen die Studentendansvereniging AmsterDance aanbiedt. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op lidmaatschap van de vereniging (zie hiervoor de statuten) of op het aanmelden voor andere activiteiten, zoals gala’s.


Aanvullende voorwaarden en partners

In aanvulling op onderstaande voorwaarden, zijn ook de privacyverklaring en algemene voorwaarden van het USC en het Sportcentrum VU van toepassing bij het betreden van deze sportcentra.

De algemene voorwaarden van AmsterDance zijn altijd leidend boven die van haar partners. Cursisten kunnen geen aanspraak maken op rechten rondom hun cursus, inschrijving of betaling anders dan via onderstaande voorwaarden.

Overeenkomst

 1. Door middel van het schriftelijk aanmelden, hetzij via de website van AmsterDance, hetzij via e-mail, verplicht de cursist zich tot het betalen van het voor de cursist geldende tarief.
 2. Een cursist is student indien ten minste aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan op de eerste dag van de cursus:
  1. De cursist staat ingeschreven bij een Bachelor of Master aan een instelling voor hoger onderwijs en heeft hiervan een bewijs van inschrijving.
  2. De cursist volgt een MBO-opleiding.
  3. De cursist stond vorig academisch jaar ingeschreven aan een instelling voor voortgezet onderwijs.
  4. De cursist is in afwachting van diens coschappen.
 3. Indien een cursist zich als student aanmeldt, dient deze aan te tonen de studentenstatus te hebben. Indien dit achterwege blijft, is de cursist het bedrag behorende bij de categorie ‘niet-student’ verschuldigd.
 4. Indien een cursist zich als lid aanmeldt, maar door AmsterDance wordt geweigerd, is de ledenkorting niet van toepassing.
 5. AmsterDance dient uiterlijk 7 dagen voor de les het verschuldigde cursusgeld te hebben ontvangen. Indien dit niet tijdig is ontvangen, zal de cursist niet kunnen deelnemen aan de les.
 6. Indien een cursist gebruikt maakt van ledenkorting, dient AmsterDance uiterlijk 7 dagen voor de les de ledencontributie te hebben ontvangen. Indien dit niet tijdig is ontvangen, zal de cursist niet kunnen deelnemen aan de les.
 7. In het geval van een automatische incasso wordt het resterende bedrag voor de elfde les afgeschreven. Indien deze betaling niet is voldaan voor de elfde les, zal de cursist niet langer deel kunnen nemen aan de lessen.
 8. Studentendansvereniging AmsterDance behoudt zich het recht voor een cursus geen doorgang te laten vinden wanneer het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft.

Bedenktijd & annuleringsregeling

 1. Conform wettelijke bepalingen (na te lezen bij de Autoriteit Consument & Markt), is op cursussen geen bedenktijd zoals geldend bij online aankopen van toepassing.
 2. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van een cursus ontvangt de cursist het volledige bedrag terug. Annuleren kan via mail: info@sdvamsterdance.nl. De datum van ontvangst van de annulering is hierbij bepalend.
 3. De cursist heeft geen recht op restitutie na twee weken voor aanvang van de cursus.

Aansprakelijkheid

 1. Studentendansvereniging AmsterDance is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.
 2. Studentendansvereniging AmsterDance is niet aansprakelijk voor letsel tijdens of rondom de lessen.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst geüpdatet op: 10 augustus 2021.