Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Beginnerscursus die Studentendansvereniging AmsterDance aanbiedt. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op lidmaatschap van de vereniging (zie hiervoor de statuten) of op het aanmelden voor andere activiteiten, zoals gala’s.

Overeenkomst

 • Door middel van het schriftelijk aanmelden, hetzij via de website van AmsterDance, hetzij via e-mail, verplicht de cursist zich tot het betalen van het voor de cursist geldende tarief.
 • Een cursist valt in de studentencategorie indien ten minste een van de volgende zaken geldt ten tijde van de start van de cursus.
  1. De cursist staat ingeschreven bij een vervolginstelling en heeft hiervan een bewijs van inschrijving.
  2. De cursist is in afwachting van diens coschappen.
  3. De cursist zit in het laatste jaar van de middelbare school (6 vwo, 5 havo, 4 vmbo).
  4. De cursist heeft vorig schooljaar de middelbare school school afgerond
 • De cursist dient aan te tonen dat deze in aanmerking komt voor de gekozen categorie voor de startdatum van de cursus. Indien dit achterwege blijft zal het abonnement worden stopgezet tenzij het nog verschuldigde bedrag behorende bij de categorie ‘niet-student’ alsnog wordt voldaan.
 • Indien een cursist zich als student – dan wel als lid van de vereniging – aanmeldt, dient deze aan te tonen de studentenstatus te hebben, en/of de ledencontributie te voldoen. Indien dit achterwege blijft zal de cursist niet kunnen deelnemen aan de lessen tenzij het nog verschuldigde bedrag behorende bij de categorie ‘niet-student’ alsnog wordt voldaan.
 • In het geval van een automatische incasso wordt het resterende bedrag voor de elfde les (het tweede kwartaalblok) afgeschreven. Indien deze betaling niet is voldaan voor de elfde les, zal de cursist niet langer deel kunnen nemen aan de lessen.
 • Studentendansvereniging AmsterDance behoudt zich het recht voor een cursus geen doorgang te laten vinden wanneer het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft.

Bedenktijd & annuleringsregeling

 • Conform wettelijke bepalingen (na te lezen bij de Autoriteit Consument & Markt), is op cursussen geen bedenktijd zoals geldend bij online aankopen van toepassing.
 • Bij annulering tot twee weken voor aanvang van een cursus ontvangt de cursist het volledige bedrag terug. Annuleren kan via mail: info@sdvamsterdance.nl. De datum van ontvangst van de annulering is hierbij bepalend. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus vindt geen restitutie plaats.

Aansprakelijkheid

 • Studentendansvereniging AmsterDance is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.