AmsterDance nu ook op Studiegids.nl

AmsterDance is nu ook te vinden op Studiegids.nl! Dit platform helpt middelbare scholieren in hun laatste jaar om een studiekeuze te maken én geeft hen een overzicht van alle verenigingen en activiteiten in de studentenwereld. Daar hoort AmsterDance natuurlijk bij! Ook vind je er handige tips over het studentenleven, zoals het vinden van een woning, omgaan met je maandelijkse financiën en belangrijke zaken die je moet regelen met je universiteit.

Wij hopen samen met Studiegids.nl bij te dragen aan het studentenleven van jongeren in Nederland!

Bekijk de pagina van AmsterDance hier.