De Redactie, ook bekend als de RedakCie, maakt drie keer per jaar het verenigingsblad De Krent. Naast de verschillende columns en onderwerpen, staat hier traditioneel een verzameling quotes van leden van de vereniging.

Heb je een bijdrage of quote van iemand in de vereniging? Stuur hem in!

Contact: redactie@sdvamsterdance.nl

Leden

Erik van Egmond (voorzitter & penningmeester)
Abigail Zonneveld
Sophie van Tilburg